OPSLAAN EN DELEN VAN LESSEN

Deze website is bestemd voor alle docenten in het voortgezet onderwijs, die gebruik maken van ICT voor de ontwikkeling en het toepassen van digitaal lesmateriaal.
Een groot deel van deze site bestaat uit een ruime verzameling lesclips met uitleg, instructie of verdieping van lesstof.
Ze zijn gemaakt door collegadocenten uit scholen die deelnamen aan het project "Delen en Opslaan van Lessen".
Ook biedt deze website handleidingen voor het gebruik van geschikte software en hardware.
Ook hebben docenten deelgenomen aan lessen op afstand: lessen die op twee verschillende plaatsen tegelijk plaatsvonden zoals interactieve lessen met een klas op afstand of een les die een zieke docent van huis uit verzorde en soms ging het om het lessen waaraan zieke leerlingen op afstand aan konden deelnemen.
Een bijzonder populaire toepassingis het uitnodigen van een gastdocent op afstand, waar leerlingen vanuit de klas mee kunnen communiceren.Op deze site wordt uitgelegd wat er bij komt kijken om e.e.a. te realiseren en wat de ervaringen zijn.
 

Een nieuwe Swivl

De Swivl (™) is een kleine compacte robotstandaard om opnames te maken. Vooral in het voorgezet en hoger onderwijs groeit het gebruik ervan aanzienlijk.

Je plaatst een tablet of smartphone in de Swivl, zet de camera aan en de Swivl zorgt ervoor dat de camera automatisch blijft volgen. De ...

Digigast bij het Herbert Vissers College

Op 4 februari j.l. heeft klas 2 VG van het Herbert Vissers College uit Nieuw Vennep aan een interactieve les deelgenomen met de TU Delft.

Het onderwerp was 'De waterstofauto van de toekomst'. Dhr. Woudstra liet door middel van filmpjes en demonstraties zien hoe met behulp van een...

Haal de buitenwereld het klaslokaal binnen

Het Herbert Visser College in Nieuw Vennep heeft een visie ontwikkeld op Duurzaam Leren.
Onderdeel daarvan is het maken van verbindingen tussen de klas en de buitenwereld.
Zoals:

  • Verbinding met de actualiteit: het nieuws in de wereld, in het land of in de eigen omgeving.
  • ...

Van huis uit de les volgen met Kubi

 

Kubi bestaat uit een tablethouder die 300 graden horizontaal en 90 graden verticaal kan draaien. Een leerling kan van huis uit met behulp van een computer of laptop de docent in de klas volgen of de camera bijvoorbeeld naar het bord of naar de medeleerlingen draaien.

De grote...